Kurucu'dan
Yazdır

Kayıt Ve Kabul Koşulları

Doktora derecesi alabilmek için gerekli olan toplam kredi sayısı ile alınması gereken zorunlu ve seçmeli dersler:

Doktora derecesi alabilmek için tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci

İçin toplam 21 krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az 7 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.

Lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci için de toplam 42 kredi saatten az olmamak koşuluyla en az 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.

Alınması gereken dersler ve AKTS değerleri aşağıda sunulmuştur. Toplam AKTS değeri; yüksek lisans derecesi ile kabul edilenlerde tez dâhil toplam 240, lisans derecesi ile kabul edilenlerde 300’den az olmamalıdır.

Yönetim ve Strateji (DR) Programı 8 Yarıyıllık Ders Programı ve Zorunlu/ Seçmeli dersler şu şekildedir:

 

1. Yarıyıl

 

Kod

Dersin Adı

Dili

Ön Koşul

Teorik

Pratik

Kredi

AKTS

YONDR001

Uygulamalı Bilimsel Araştırma Teknikleri

TR

 

3

0

3

10

YONDR002

İşletme Finansı Teorisi

TR

 

3

0

3

10

YONDR003

Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası

TR

 

3

0

3

10

 

30

2. Yarıyıl

 

Kod

Dersin Adı

Dili

Ön Koşul

Teorik

Pratik

Kredi

AKTS

YONDR004

Strateji ve Yetenek Yönetimi

TR

 

3

0

3

10

YONDR005

Örgütsel Tasarım ve Küresel Konumlandırma

TR

 

3

0

3

7

YONDR006

Küresel Pazarlama ve Marka Yönetimi

TR

 

3

0

3

7

 

Alan Seçmeli

TR

 

3

0

3

6

 

30

3. Yarıyıl

 

Kod

Dersin Adı

Dili

Ön Koşul

Teorik

Pratik

Kredi

AKTS

 

Alan Seçmeli

TR

 

3

0

3

10

 

Alan Seçmeli

TR

 

3

0

3

10

 

Alan Seçmeli

TR

 

3

0

3

10

 

30

4. Yarıyıl

 

Kod

Dersin Adı

Dili

Ön Koşul

Teorik

Pratik

Kredi

AKTS

YONDR098

Doktora Yeterlilik Sınavı

TR

 

0

0

0

30

 

30

5. Yarıyıl

 

Kod

Dersin Adı

Dili

Ön Koşul

Teorik

Pratik

Kredi

AKTS

YONDR099

Seminer

TR

YONDR098

0

0

0

10

YONDR100

Doktora Tez Öneri Savunması

TR

YONDR098

0

0

0

20

 

30

6. Yarıyıl

 

Kod

Dersin Adı

Dili

Ön Koşul

Teorik

Pratik

Kredi

AKTS

YONDR101

Doktora Tez Araştırması I

TR

FINDR100

0

0

0

30

 

30

7. Yarıyıl

 

Kod

Dersin Adı

Dili

Ön Koşul

Teorik

Pratik

Kredi

AKTS

YONDR102

Doktora Tez Araştırması II

TR

YONDR101

0

0

0

30

 

30

8. Yarıyıl

 

Kod

Dersin Adı

Dili

Ön Koşul

Teorik

Pratik

Kredi

AKTS

YONDR103

Doktora Tez Araştırması III

TR

YONDR102

0

0

0

30

 

30

 

 

 

 

TOPLAM AKTS

240

 

Zorunlu ve Seçmeli Dersler Havuzu

 

ZORUNLU DERSLER

 

D

T

U

K

AKTS

YONDR001

Uygulamalı Bilimsel Araştırma Teknikleri

TR

3

0

3

10

YONDR002

İşletme Finansı Teorisi

TR

3

0

3

10

YONDR003

Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası

TR

3

0

3

10

YONDR004

Strateji ve Yetenek Yönetimi

TR

3

0

3

10

YONDR005

Örgütsel Tasarım ve Küresel Konumlandırma

TR

3

0

3

7

YONDR006

Küresel Pazarlama ve Marka Yönetimi

TR

3

0

3

7

YONDR098

Doktora Yeterlilik Sınavı

TR

0

0

0

30

YONDR099

Seminer

TR

0

0

0

10

YONDR100

Doktora Tez Öneri Savunması

TR

0

0

0

20

YONDR101

Doktora Tez Araştırması I

TR

0

0

0

30

YONDR102

Doktora Tez Araştırması II

TR

0

0

0

30

YONDR103

Doktora Tez Araştırması III

TR

0

0

0

30

SEÇMELİ DERSLER

 

D

T

U

K

AKTS

YONDR007

Davranışsal Finans

TR

3

0

3

10

YONDR008

Dijital Ekonomide Strateji ve Uygulama

TR

3

0

3

6

YONDR009

Liderlik ve Inovasyon

TR

3

0

3

6

YONDR010

Çalışma Sermayesi Yönetimi ve Stratejileri

TR

3

0

3

10

YONDR011

Rekabetçi Yetniklik Yönetimi

TR

3

0

3

10

YONDR012

İşletmelerde Yatırım ve Proje Yönetimi

TR

3

0

3

10

YONDR013

Uluslararası Pazarlara Giriş Stratejileri

TR

3

0

3

10

YONDR014

Yeni Ürün ve Teknoloji Geliştirme

TR

3

0

3

10

 

YONDR015

İleri Üretim Sistemleri

TR

3

0

3

10

YONDR016

Dijital Pazarlama

TR

3

0

3

10

YONDR017

Pazarlama Stratejileri

TR

3

0

3

10

YONDR018

Örgüt Kuramı

TR

3

0

3

10

YONDR019

Stratejik Perakende Yönetimi

TR

3

0

3

10

YONDR020

Finans Teorisinde Güncel Konular

TR

3

0

3

10

YONDR021

Tedarik Zinciri Stratejileri

TR

3

0

3

10

YONDR022

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi

TR

3

0

3

10

YONDR023

Firma Değerleme ve Analiz

TR

3

0

3

10

YONDR024

Piyasa Analiz Yöntemleri

TR

3

0

3

10

YONDR025

Yatırım Projelerinin Değerlemesi ve Yönetimi

TR

3

0

3

10

YONDR026

Girişimcilik ve Yenilik Yönetimi

TR

3

0

3

10

YONDR027

Uluslararası Finansal Yönetim

TR

3

0

3

10

YONDR028

Aile İşletmelerinde Kurumsallaşma

TR

3

0

3

10

YONDR029

İşletme Finansı

TR

3

0

3

10

YONDR030

Uygulamalı Finansal Ekonometri

TR

3

0

3

10

YONDR031

Risk Yönetimi

TR

3

0

3

10

YONDR032

İşletme Kararlarında Finansal Analiz

TR

3

0

3

10

YONDR033

Stratejik Yönetim Muhasebesi

TR

3

0

3

10

YONDR034

Yatırım Stratejileri ve Bütçeleme

TR

3

0

3

10

YONDR035

Stratejik Yönetimde Uygulamalı Analizler

TR

3

0

3

10

YONDR036

Optimizasyon ve Karar Verme Stratejileri

TR

3

0

3

10

YONDR037

Oyun Teorisi ve Yönetim Ekonomisi

TR

3

0

3

10

YONDR038

Panel Data Analizi

TR

3

0

3

10

YONDR039

Bulanık Mantık

TR

3

0

3

10

YONDR040

AR-GE Yönetimi

TR

3

0

3

10

YONDR041

İş Zekası ve Kurumsal Strateji Uygulamaları

TR

3

0

3

10

YONDR042

Kantitatif Teknikler

TR

3

0

3

10

YONDR043

Yatırım Stratejileri

TR

3

0

3

10

YONDR044

Örgütlerde Davranış Analizi

TR

3

0

3

10

YONDR045

Performans Değerleme Stratejileri

TR

3

0

3

10

YONDR046

Kriz Yönetimi

TR

3

0

3

10

YONDR047

Üretim Planlama ve Kontrol Stratejileri

TR

3

0

3

10

YONDR048

Tedarik Zincirinde Rekabetçi Stratejiler

TR

3

0

3

10

YONDR049

Dijital Ürünler ve Ağ Stratejileri

TR

3

0

3

10

YONDR050

Benzetim Modellemesi ve Analiz

TR

3

0

3

10

YONDR051

Veritabanı Sistemleri ve Bilgi Keşfi

TR

3

0

3

10