Kurucu'dan
Yazdır

Mezuniyet Koşulları

Doktora derecesi alabilmek için tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci İçin toplam 21 krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az 7 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.
Lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci için de toplam 42 kredi saatten az olmamak
koşuluyla en az 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.
Alınması gereken dersler ve AKTS değerleri aşağıda sunulmuştur. Toplam AKTS değeri; yüksek lisans derecesi ile kabul edilenlerde tez dâhil toplam 240, lisans derecesi ile kabul edilenlerde 300’den az olmamalıdır.