Kurucu'dan
Yazdır

Mezuniyet Koşulları

Tezli Yüksek Lisans derecesi ile kabul edilmiş, programda öngörülen tüm ilgili dersleri, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasını tamamlayarak en az 240 AKTS kredisi almış olan öğrenciler doktora diploması almaya hak kazanır.