Kurucu'dan
Yazdır

Mezuniyet Koşulları

Biyomedikal mühendisliği ve biyoenformatik doktora programından başarı ile mezun olabilmek için bir yüksek lisans derecesine sahip olan öğrenciler toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az 7 ders, bir yüksek lisans derecesine sahip olmayan öğrencilerin 42 krediden az olmamak koşuluyla en az 14 ders alıp, bu derslerden en az 3.0 ortalamayı tutturarak, tezlerini başarıyla tamamlamak zorundadırlar. Bunun dışında Lisansüstü Seminer ve Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Etik derslerini almaları gerekmektedir. Derslerini tamamladıktan sonra yüksek lisans derecesi olan öğrencilerin en geç V. yarıyılda , yüksek lisans derecesine sahip olmayan öğrencilerin ise en geç VII. yarıyılda yeterlilik sınavına girmeleri gerekmektedir. Başarılı olduktan sonra tez önerilerini vererek uygun görülmesi halinde Doktora Tez dersine kaydolmaları gerekmektedir. Öğrenciler tez çalışmalarını tez danışmanlarının kontrol ve yönlendirmesi ile başarıyla tamamlamak zorundadırlar. Tez çalışmasını bir jüri önünde savunan ve başarılı olan öğrencilere doktor unvanı almaya hak kazanır. Tez hocasının ve tez konusunun en geç III. dönem sonuna kadar belirlenmiş olması gerekir.

Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

İlgili formlar için lütfen tıklayınız.