Kurucu'dan
Yazdır

İlköğretim Matematik Öğretmenliği

Gelişen ve değişen dünyanın ihtiyaçlarına cevap verebilecek, toplumu uluslararası alanda temsil edebilecek ve ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkarabilecek bireylerin yetiştirilmesinde en önemli görev eğitim fakültelerine düşmektedir. Bu görev ve sorumluluk bilinciyle İlköğretim Matematik Öğretmenliği programı, öğretmen adaylarına mesleki yaşamlarında kendileri için gerekli olacak temel matematiksel bilgilerin yanında, matematik öğretimi için gerekli olan pedagojik bilgilerin de kazandırılmasını hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda temel matematik bilgisi ve pedagojik bilgi ile bağımsız düşünme yeteneğine sahip, geniş bir vizyonla problemleri kavrayabilen ve bunlara çözümler üretebilen, farklı bakış açılarından problemlere yaklaşabilen, kendi alanındaki araştırmalardan ve gelişmelerden haberdar olan, çağdaş ölçme değerlendirme yaklaşımlarını benimseyen, araştırmacı, sorgulayıcı ve yaratıcı bireyler yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.