Kurucu'dan
Yazdır

Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Doktora Programı

FİZYOTERAPİ ve REHABİLİTASYON DOKTORA PROGRAMI

Doktora programının amacı; yüksek lisans yapmış uzman fizyoterapistlerin bilimsel çalışmalarını sürdürme, bağımsız araştırma analiz ve yorum yapma, rehabilitasyon alanında elde ettiği verileri bilimin ve insanlığın yararına kullanma becerilerine sahip Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bilim doktoru yetiştirmektir. Ülkemizde meslek hocası yetersizliği nedeniyle uzman fizyoterapistler için doktora programlarının açılmasına büyük gereksinim duyulmaktadır.

Fizyoterapi-Rehabilitasyon; çocuk, genç, yetişkin, yaşlı, sağlıklı ve özürlü sorunlarını kapsamaktadır. Fizyoterapide son yıllarda çok çeşitli özel yöntemler, uygulamalar, robotik tedavi yaklaşımları ve sanal gerçeklik gündeme gelmiştir. Dünya genelinde gelişen ve yaygınlaşan Fizyoterapi-Rehabilitasyon biliminde problemleri değerlendirme ve tedavinin yararlılığını belirleme önem kazanmıştır. Bu nedenle Fizyoterapi-Rehabilitasyon doktora programının başlatılması uzman fizyoterapistlere bilimsel ve teknolojik gelişmeler paralelinde öğrenme olanağı tanıyacak ve Fizyoterapi - Rehabilitasyon bilimine katkı sağlayacaktır.

Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Z. Candan ALGUN

Zorunlu Dersler

 

Seşmeli Dersler 


 

Ders İçerikleri:


İleri Egzersiz Fizyolojisi (2 0 2): Aerobik ve anaerobik eğitimin vücut sistemleri üzerine etkileri,   kas–iskelet sistemi ve egzersiz,  eksitasyon–inhibisyon,  nöral control, enerji sistemleri,   egzersiz ve hormonal sistem,  yumuşak dokunun mekanik ve dinamik özellikleri.

İleri Fonksiyonel Anatomi (2 0 2): Hareketin gerçekleştirilmesini sağlayan kas iskelet sistemi ve sinir sistemi yapılarının gross anatomik özellikleri ve bu yapılar arasındaki temel ilişkilerin yapısal ve fonksiyonel bağlantıları.

Fizyoterapide Değerlendirme ve Analiz (3 0 3) : Fizyoterapi Rehabilitasyonda genel ölçme değerlendirme prensipleri, fiziksel uygunluğun değerlendirilmesi, hastalıklara özel değerlendirme yöntemleri, infant ve çocuklarda değerlendirme, sporcu testleri, ölçme-değerlendirmede kullanılan formlar ve değerlendirmede teknolojinin kullanımı.

Sağlıkta Araştırma Yöntemleri (2 0 2): Sağlıkta gelişme sağlayacak araştırma alanlarının incelenmesi, ihtiyaçların saptanması, temel araştırma yöntemleri, kanıta dayalı tıp, literatür tarama stratejileri, bilimin ve toplumun gelişmesine katkıda bulunabilecek araştırma projelerini geliştirme bilgi ve becerisinin kazandırılması.

Fizyoterapide Egzersiz Yöntemleri (3 0 3): Fizyoterapi rehabilitasyonda gerek sağlığı geliştirici gerekse çeşitli hastalıkların ve bozuklukların tedavisinde kullanılan geleneksel ve güncel egzersiz yöntemleri, egzersiz eğitiminde teknoloji kullanımı.

Muskuloskeletal Rehabilitasyon (2 0 2): Kas–iskelet sistemi hastalıklarında değerlendirme yöntemleri, koruyucu yaklaşımlar, fonksiyonel kayıpların önlenmesine yönelik uygulamalar,  hastalıklara özgü tedavi yaklaşımları,  eklemlerdeki özel sorunlara yaklaşım.

Denge ve Yürüme Bozukluklarında Rehabilitasyon (2 0 2): Denge ve yürüme bozukluklarının klinik özellikleri, sebep olan patolojik durumlar, değerlendirilmesi ve tedavi edici yaklaşımlar, uygun yardımcı araç-gereçlerin seçimi.

Çocuk Hastalıklarında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (3 0 3): Pediatrik fizyoterapide karşılaşılan nörolojik,  ortopedik,  konjenital ve romatizmal çocuk hastalıklarında özel sorunların değerlendirilmesi, tedavi yöntemleri ve hasta takibi ile ilgili bilgiyi analiz etme ve kullanma becerisi.

Yaşlanma ve Fiziksel Aktivite (3 0 3): Yaşlanmanın biyolojisi, vücut sistemleri üzerine etkisi, yaşlanmaya bağlı değişiklikler ve değerlendirilmesi,  yaşlılarda fiziksel aktivitenin  etkileri ve egzersiz yöntemleri, egzersiz eğitim protokolleri, sağlıklı ve özürlü yaşlılara yönelik çevresel düzenlemeler ve aktivite eğitimleri.

Ağrı Fizyoterapisi (2 0 2): Ağrı kavramı, ağrının çeşitleri ve ağrının nörofizyolojisi, ağrılı hastanın değerlendirilmesi, ağrı tedavisinde fizyoterapistin yeri, fizyoterapide kullanılan ağrıya yönelik yöntemler, kompleks ağrı sendromları ve postoperatif ağrı tedavisi.

Yara İyileşmesi ve Fizyoterapi (2 0 2): Organizmanın yaralanmaya doğal tepkisi, yara iyileşmesinin dokulardaki biyolojik ve biyokimyasal prensipleri, yara iyileşmesinde hücresel ve biyokimyasal süreçler, fizyoterapi ve rehabilitasyon yöntemlerinin yara iyileşmesi üzerindeki etkileri ve uygulanan elektrofiziksel ajanlar.

Spor Yaralanmaları ve Fizyoterapisi (2 0 2): Spor yaralanmalarında değerlendirme yöntemleri, yaralanma sonrası rehabilitasyon uygulamalarının teorik ve pratikte temel prensipleri, spor yaralanmalarında rehabilitasyonu etkileyen faktörler, sporcularda performansın belirlenmesi ve performans geliştirici yöntemler.

İş Yaralanmaları ve Fizyoterapisi (2 0 2): Çeşitli iş ortamlarında sıkça görülen yaralanma tipleri ve nedenleri, overuse sendromları, iş yaralanmalarında fizyoterapi ve rehabilitasyon yaklaşımları,  fizyoterapistlerin iş yaralanmalarında koruyucu ve önleyici rolü.

Nöromuskuler Rehabilitasyon (3 0 3): Nöromusküler hastalıkların tanımı ve sınıflandırılması, klinik özellikleri,herediter ve edinsel nöromusküler hastalıkların yol açtığı fonksiyonel yetersizlik, özürlülük ve engelliğin değerlendirilmesi,  fizyoterapi rehabilitasyon amaçları, planlama ve kullanılan yöntemler, konuyla ilgili literatür.

Kardiyak Rehabilitasyon (3 0 3): Kardiyovasküler sistemin hastalıkları, hastaların klinik özellikleri, vital bulguların değerlendirilmesi, fizyoterapi açısından değerlendirme ve tedavi edici uygulamalar, yaşam kalitesinin arttırılmasını sağlayan fizyoterapi yöntemleri.

Pulmoner Rehabilitasyon (3 0 3): Solunum sistemi hastalıkları, hastaların klinik özellikleri ve  solunum sisteminin değerlendirilmesi, fizyoterapistlerin kullandığı klinik laboratuar testler, fizyoterapi ve rehabilitasyonda kullanılan temel teknik ve yaklaşımlar ve yaşam kalitesinin arttırılması.

Ortopedik Rehabilitasyon (3 0 3): Ortopedik ve travmatolojik problemlerin değerlendirilmesi, ortopedik fizyoterapi ve rehabilitasyon tekniklerinin temel prensipleri, spesifik patolojilerde kullanılan fizyoterapi ve manuel tedavi teknikleri.

Kognitif Rehabilitasyon (2 0 2): Kognitif bozukluklara yol açan nörolojik  hastalıklar, kognitif değerlendirme yöntemleri,  kognitif rehabilitasyon stratejileri.

Yoğun Bakım Fizyoterapisi (2 0 2): Yoğun bakım ünitelerinde temel kurallar, hasta  monitorizasyonunun önemi ve dikkat edilmesi gereken konular, yoğun bakım ünitelerinde kullanılan makinaların tanıtılması, immobilizasyonun olumsuz etkileri, koruyucu ve komplikasyonları önleyici fizyoterapi yöntemleri, akciğer kapasitesinin korunması ve bronşiyal hijyenin sağlanmasına yönelik solunum rehabilitasyonu yaklaşımları. 

Endüstride Fizyoterapi (2 0 2): Çalışanlarda fiziksel uygunluk düzeylerinin devam ettirilmesi, mesleki yaralanmaların, hastalıkların önlenmesine yönelik iş yeri analizleri, işin gereksinimleri ve çalışan arasındaki uyumun belirlenmesi, mevcut problemlerin çözümüne yönelik fizyoterapi yaklaşımları, işe uygun egzersiz yaklaşımları, ergonomi prensipleri, iş yerlerinin ergonomik düzenlenmesi, işveren ve çalışanlara yönelik eğitimler, mesleki rehabilitasyon.

Ergoterapi (2 0 2): Kişinin günlük yaşam aktivitelerinin, ev ortamı, işyeri  ve dış çevre koşullarının analizi ve bu ortamların kişiye adaptasyonunu sağlayan yöntemler, kas-iskelet sisteminin mekanik uyumu ve ergonomiyle ilişkisi.

Psikomotor Fizyoterapi (2 0 2): Psikomotor fonksiyonlar, psikomotor becerilerde bozulma, psikolojik sorunlarda aktivite eğitimi, egzersiz uygulamaları ve vücut farkındalık eğitimi.

Ev Rehabilitasyonu (2 0 2): Uzun süreli fizyoterapi ve rehabilitasyon gereksinimi olan kronik hastalıklar, evde rehabilitasyon  prensipleri, fizyoterapi yöntemleri,  ev ortamının değerlendirilmesi, ev içi düzenlemelerin yapılması, hasta ve ailesinin eğitimi.

El Rehabilitasyonu (2 0 2): Üst ekstremite ve eli etkileyen travma, yaralanma ve hastalıklar, el ve üst ektremite değerlendirmesinde kullanılan test bataryaları, tedavi edici fizyoterapi rehabilitasyon yöntemleri, özel egzersiz uygulamaları ve ortezlerin kullanılması.

Ortez-Protez Rehabilitasyonu (3 0 3): Üst ve alt ekstremite güncel protezleri yapım teknikleri, material ve eklem çeşitleri, fizyoterapi değerlendirme ve eğitimleri.