Kurucu'dan
Yazdır

Programın Amacı

Eczacılık Fakültesi’nin amacı; eczacılıkla ilgili her alanda hizmet vermek üzere ilaç etkin maddelerinin hazırlanması, ilaç şekillerinin formülasyonu ve kalite kontrolü, tedavide kullanılan ilaçların etki mekanizmaları, farmasötik ürünlerin fiziksel, kimyasal, farmakolojik ve toksikolojik analizleri konularında gerekli bilgi ve beceriye sahip eczacılar yetiştirmektir.