Kurucu'dan
Yazdır

Programın Amacı

Hukuk Fakültesi öğrencilerini adalet, hürriyet, demokrasi ve hukukun üstünlüğüne inanan; insan haklarına, ahlaki değerlere ve evrensel hukuk ilkelerine saygılı; bilgili ve açık fikirli; bağımsız ve analitik düşünme kabiliyetine sahip; araştıran ve sorgulayan; teorik ve pratik bilgiyle donanmış hukukçular olarak eğitmeyi ve yetiştirmeyi amaçlamaktadır.