Kurucu'dan
Yazdır

İş İmkanları

Fakültemizin eğitimini verdiği çok yönlü bilimsel disiplinler öğrenciyi hem hâkimlik, savcılık ve avukatlık gibi hukuk uygulamasıyla ilgili mesleklere etkin bir biçimde hazırlamakta, hem de kamu ve özel sektör yöneticiliği ve danışmanlık gibi farklı alanlarda yeterli hale getirmektedir.

Hukuk Fakültesi mezunlarının yapabileceği işlerin bir kısmı yalnızca hukuk fakültesi mezunlarınca yapılabilecek işlerdir. Avukatlık, adli yargı hâkimliği, savcılık ve noterlik bu gruptandır.

Bir yıllık İngilizce hazırlık ve 4 yıllık hukuk eğitimi sonunda hak kazanılan hukuk fakültesi lisans diploması ile avukatlık stajına doğrudan başlanılması mümkündür. Bir yıllık stajın, ilgili baroya kayıtlı ve en az 5 yıllık deneyimi olan bir avukat yanında yapılması gerekmektedir. Staj süresinin ilk 6 ayında, kayıtlı olunan baronun yargı çevresindeki mahkemelerde zorunlu adliye stajı tamamlanır.

Hukuk fakültesi lisans diploması ile hâkimlik ve savcılık sınavlarına girmeye de hak kazanılır.

Tüm kamu kuruluşlarında hukuk danışmanlığı ve kurum avukatlığı yapmak için de hukuk fakültesinden mezun olmak gerekir.

Noterlik yapmanın koşulu da hukuk fakültesi mezunu olmak ve noterlik başvurusunda bulunarak uygun bir bölgede noterlik sırasının gelmesini beklemektir. Noterlik başvurusunda bulunmuş olmak hukuk fakültesi mezunlarınca yapılacak diğer işleri, örneğin avukatlığı yapmaya engel değildir.

Hukuk fakültesi mezunları bu mesleklerin yanında kaymakamlık, valilik gibi mülki idare amiri olarak ve diğer kamu kuruluşlarında da yönetici olarak görev yapabilirler. Kaymakam olarak atanabilmek için kaymakamlık sınavına girmek zorunludur, hukuk fakültesi mezunları bu sınava girebilir.

Hukuk fakültesi mezunlarının Dışişleri Bakanlığı’nda diplomat olarak görev yapması mümkündür. Belirli zamanlarda, belirli pozisyonlar için açılan diplomatlık sınavlarına girebilmek için hukuk fakültesi mezunu olmak yeterlidir.

Kamu bankaları ve özel bankalarda müfettişlik ve müfettiş yardımcılığı sınavlarına girebilmek için hukuk fakültesi mezunu olmak yeterlidir.

Hukuk fakültelerinde akademisyen olmak için de hukuk fakültesi mezunu olmak ve öğretim elemanı yetiştirme programında yeterli puanı sağlamak gerekir. Ayrıca fakültelerin kendi bünyesinde yapacağı sınavlarla da öğretim elemanı kabul edilmektedir.

İstanbul Medipol Üniversitesi mezunlarını geleceğin gittikçe küçülen ve küreselleşen dünyasına hazırlamak amacıyla öğrencilere etkin ve zorunlu bir İngilizce hazırlık programı da sunmaktadır. Bu sayede öğrencilerimiz fakülte sonrası ulusal ve uluslararası alandaki çalışma koşullarına kendilerini daha iyi hazırlamış olacaklardır.

Hukuk fakültesi mezunu olmanın geniş bir iş ve meslek imkânı sağlaması sebebiyle üniversitelerde en çok tercih edilen ve birçok üniversitede açılan bir bölümdür. Bunun sonucunda da hukuk fakültesi mezunlarının sayısı artmakta ve gerek hâkimlik-savcılık sınavlarında gerekse avukatlık yapabilmek için donanımlı bir mezun olmak zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Üniversitemiz geniş kadrosu ve hukuku bilerek mezun olan hukukçu yetiştirme anlayışıyla bu amaca ulaşmaya çalışmaktadır.