Kurucu'dan
Yazdır

Sağlık Yönetimi

 
 
Hızlı küresel teknolojik değişimlerin gerçekleştiği son yıllarda, tıbbi ve teknolojik gelişmeler, ulusal ve uluslararası rakiplerin artması, hasta memnuniyetinin ön plana çıkması sağlık sektöründeki rekabeti de yoğunlaştırmıştır. Sağlık alanı odaklı sigortacılık, ekonomi, hukuk, kalite yönetimi, pazarlama, stratejik yönetim, iletişim, örgütsel davranış, yetenek yönetimi ve inovasyon konularında kapsamlı eğitim almış Sağlık Yönetimi Bölümü mezunlarına olan ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır.

Amacımız, nitelikli akademik kadromuz ile, tıbbi terminolojiye hakim, işletme ve yönetim konularında yeterli düzeye ulaşmış, kurumunda rekabetçi avantaj yaratacak, teknolojinin getirdiği sürekli değişime cevap verebilen, disiplinler arası düşünebilen, takım çalışması yapabilen, sonuç odaklı, gelişime açık, inovatif yaklaşımlı, etik kurallara bağlılığı ilke edinmiş ve yabancı dil bilen geleceğin sağlık alanındaki liderlerini yetiştirmektir.
 

Doç Dr. Yeter Demir USLU
Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanı
yuslu@medipol.edu.tr

Sağlık Yönetimi