Kurucu'dan
Yazdır

İş İmkanları

Sinirbilim doktora programını tamamlayan öğrenciler çeşitli seviye ve alanlarda istihdam edilebilir;
- Yurt içi ve yurt dışında, fakülte, enstitü, yüksekokul ve eşdeğer merkezlerde araştırmacı ve/veya öğretim elemanı olarak istihdam edilebilir.
- Çeşitli araştırma merkezlerinde tekniker ve araştırmacı olarak istihdam edilebilir.
- Çeşitli hastane, laboratuvar ve klinik merkezlerde uzman olarak istihdam edilebilir.
- Özel Sektör