Kurucu'dan
Yazdır

Değerlendirme Anketleri

Soru Performans Derecesi(1,2,3,4,5,6)
Öğretim elemanın dersi anlatımı  
Öğretim elemanının dersle ilgilil sorulara cevap verme yetkinliği  
Öğretim elemanının derste farklı düşünce ve yorumlara yer vermesi ile derse katılımı özendirmesi  
Öğretim elemanının derse hazırlıklı gelmesi  
Dersin süresinin etkin kullanılması  
Öğretim elemanının sınıf içi hakimiyeti  
Öğretim elemanının sınavları ve ödevleri objektif bir şekilde değerlendirmesi  
Öğretim elemanının derslere düzenli ve zamanında gelmesi  
Öğretim elemanının öğrencilerle iletişimi  
Öğretim elemanının ders saatleri dışında erişebilirlik ve size ayırdığı zamanın yeterliliği  
Dönem başında dersin içeriğinin ve amaçlarının belirtilmesi  
Dersin güncel konularla desteklenmesi  
Sınavlardaki soruların açıklığı,derse uyumluluğu  
Dersin bilgi ve becerileri geliştirmesi  
Dersle ilgili kaynaklara ulaşma imkanı  
Dersin bölümdeki diğer derslere göre yaygınlığı  
Kaynakların dersin amacına uygun seçilmesi  
Ders ve öğretim elemanı hakkındaki ek düşünceler  
Anket Değerlendirme Sonuçları
1 2 3 4 5 6
Yorumsuz Çok Kötü Kötü Orta İyi Çok İyi