Kurucu'dan
Yazdır

Ölçme Ve Değerlendirme

İstanbul Medipol Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği esasları uygulanır.
Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin ara sınavlar ve ara sınav yerine geçen ödevler, uygulamalı çalışmalar, grup çalışmaları ve benzeri çalışmalarda yarıyıl içinde gösterdiği başarı ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Tüm dersler için geçerli olmak üzere, başarı notunun yüksek lisans programında en az 65 puan olması gerekir.