Kurucu'dan
Yazdır

Mezuniyet Koşulları

Programda öngörülen tüm dersleri, uygulamaları ve tez veya bitirme projesini başarı ile tamamlayan en az 120 AKTS kredisi almış olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır.