Kurucu'dan
Yazdır

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin mezun olabilmesi için İstanbul Medipol Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği kapsamında belirtilen koşulları sağlamalıdır.
Öğrenci tez çalışmasına başlamadan önce;
* Bütün zorunlu dersleri ve minimum 21 lokal krediyi tamamlamak için gerekli seçmeli dersleri alarak başarılı olmalıdır.
*Tez çalışması için Etik Kurul Onayı gerekli ise alınmış olmalıdır.
*Yüksek Lisans tez önerisinin gerekli kurallara uygun yazılmış ve kabul edilmiş olmalıdır.
Öğrenci tez savunmasına girmeden önce
*Tamamlanmış olan tezini İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kurallarına uygun olarak yazmalıdır.
*Öğrenci tez savunması sonunda; gerekli teorik ve metodolojik bilgi ve beceriye sahip olmalı ve bu bilgi ve beceriyi kullanabilmelidir.
*Tez çalışmasının jüri tarafından kabul edilmiş olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Biyokimya Yüksek Lisans Programında öğrenim gören öğrenciler İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yönetmeliği çerçevesinde muaf olabilirler.
Öğrencinin özel öğrenci statüsünde aldığı lisansüstü dersler ve lisans düzeyindeki önceki öğrenimi göz önünde tutularak program süresince alacağı destekleyici dersler Anabilim Dalı Kurulu tarafından karara bağlanır.