Kurucu'dan
Yazdır

Ölçme Ve Değerlendirme

Biyokimya yüksek lisans programı en az dört yarıyılda tamamlanır. İlk iki yarıyıl ders dönemidir zorunlu ve seçmeli dersler birlikte alınır. Tez çalışması üçüncü yarıyılda başlar . Tez dönemi en az iki yarıyıldır ve 60 AKTS kredisi vardır. 1 AKTS kredisi 30 saat iş yüküne karşılık gelmektedir.