Kurucu'dan
Yazdır

Ölçme Ve Değerlendirme

Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Bir dersten başarılı sayılmak için, başarı notunun yüksek lisans programında en az 65 (C), olması gerekir. Bir dersin dönem içi sınavlarının sayısı, şekli, ders başarı notuna etki etme oranları ilgili öğretim elemanı tarafından dönem başında eğitim bilgi sistemine girilir ve öğrencilere duyurulur. Genel sınavın ders başarı notuna etkisi %30’dan az, %70 ten fazla olamaz. Bir dersin ağırlıklı notu, o dersin kredi değeri ile başarı katsayısının çarpımı sonucunda bulunan sayıdır. Dönem ağırlıklı not ortalaması; öğrencinin belirlenen dönemde üniversitede kayıt yaptırdığı bütün derslerin ağırlıklı notları toplamı, alınan derslerin kredi değerleri toplamına bölünerek bulunur. Genel ağırlıklı not ortalaması; öğrencinin programa kabul edilmesinden itibaren kayıt yaptırdığı tüm derslerin ağırlıklı notları toplamının, bu derslerin kredi değerleri toplamına bölünmesiyle elde edilir.