Kurucu'dan
Yazdır

Programın Amacı

Histoloji-Embriyoloji Yüksek Lisans Programının amacı öğrencilerine;
 Normal doku, embriyolojik gelişim ve kök hücreler hakkında klinik ve araştırmaya yönelik bilgi aktarmak,
 Hücreden dokuya, normal ve abnormal morfolojik yapıyı, kimyasal yapı ve fonksiyonu öğretmek,
 Doku ve hücre preparatı hazırlamada temel beceri kazandırmak.
 Işık fiziği prensiplerine dayanan, etkin mikroskop kullandırmayı sağlamak.
 Akademik eğitimde, klinik ve araştırma laboratuvarlarında, endüstriyel laboratuvarlarda, mikro-görüntüleme cihazlardaki uygulamaya ilişkin görevlerde yetkinlik kazandırmakdır.