Kurucu'dan
Yazdır

Kazanılan Derece Ve Düzeyler

Programı başarı ile tamamlayan mezunlara “Biyokimya” alanında “Yüksek Lisans” diploması verilir.
Avrupa Yükseköğretim Alanı için Yeterlilikler Çerçevesi (QF-EHEA): 2.Düzey
Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi Yaşam Boyu Öğrenme (EQF-LLL) : 7.Düzey