Kurucu'dan
Yazdır

Mezuniyet Koşulları

Programda öngörülen tüm dersleri, uygulamaları ve tezi başarı ile tamamlayan, en az 120 AKTS kredisi almış olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır. Mezuniyet uygunluk akademik ortalama puanı ile belirlenir. Bu eğitim ve öğretim aktiviteleri İstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü yönetmeliğine uygun olarak yürütülür.