Kurucu'dan
Yazdır

İş İmkanları

Eğitim ve sağlık alanında mevcut ARGE (Araştıra Geiştirme) laboratuvarlarında, kök hücre laboratuvarlarında, ileri düzey biyo-materyel araştırmalarında, mikro-görüntülemenin her alanında. Hastane laboratuvarlarının her disiplininde. Hem çalışan olarak, hem yönetici olarak, hem de danışmanlık hizmeti verebilecek pozisyonda görev alabilirler.