Kurucu'dan
Yazdır

Ölçme Ve Değerlendirme

Sınavlar makale/kitap/vakka üzerinden yazılı, yazılı-sözlü ve uygulamalı şekilde yapılır. Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması gerekir. Final sınavına girmek için derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir

Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 70 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.