Kurucu'dan
Yazdır

İş İmkanları

Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans mezunları Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Halk Sağlığı Müdürlüğü, kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren sağlık kuruluşları, belediyelerin sağlık daire başkanlıkları, sigorta şirketlerinin sağlık sigortası bölümleri ve Darülaceze gibi geniş bir yelpazeyi içeren istihdam alanında çeşitli kademelerde yönetici olarak çalışabilecekleri gibi, yükseköğrenim kurumlarında öğretim elemanı olarak akademik kariyer de yapabilirler.