Kurucu'dan
Yazdır

Ortez-Protez


Günümüzde Sağlık hizmetleri bütüncül  ve multidisipliner yaklaşımı gerektirmekte ayrıca iyi eğitilmiş  sağlık elemanlarının yetiştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Bazı hastalık durumlarında uzuvların desteklenmesi,  korunması, harekete yardımcı olmak ya da düzeltmek amacıyla ortezler yapılmakta bazen de farklı seviye kol veya bacak kayıplarında suni uzuvların yani protezlerin verilmesi gerekmektedir. Bu uygulamalara karar veren, tasarlayan ve yapılmasını doğru ve etkin sağlayan sağlık elemanları Ortez ve Protez uzmanlarıdır.  Ülkemizde ilk defa Üniversitemizde başlatılan 4 yıllık lisans eğitimi ile yetişecek Ortez ve Protez uzmanları, ortez ve protezlerin karar, uygulama ve yapım aşamasında söz sahibi olacak ve mesleklerini uygulama fırsatı bulacaklardır.

Amacımız teknolojik gelişmeleri, çağdaş ortez ve protez uygulamalarını izleyen, sürekli bilgi birikimini arttıran, bu alanda farklı ve yeni tasarımlar yapan, bilimsel görüşü benimsemiş Ortez ve Protez uzmanları mezun etmektir. Bölümün bu sonucu sağlayacak yeterli eğitim kadrosu ve uygulama olanakları bulunmaktadır.

Ortez Protez Bölümünü seçecek öğrencilerimiz devamlı yeniliklere açık olan bu meslekte uygulamalı eğitimde yaparak çok aranan mezunlar olacak ve sağlık alanına kazandırılacaktır.

Prof. Dr. Z. Candan Algun
Ortez Protez Bölümü Başkanı
calgun@medipol.edu.tr