Kurucu'dan
Yazdır

Üst Dereceye Geçiş

Avrupa Yükseköğretim Alanı için Yeterlilikler Çerçevesi (QF-EHEA): 2
Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi Yaşam Boyu Öğrenme (EQF-LLL) : 7
Yüksek Lisans ve Bütünleşik Yüksek Lisans Eğitimi