Kurucu'dan

Kazanılan Derece Ve Düzeyler

Yüksek Lisans
Avrupa Yükseköğretim Alanı için Yeterlilikler Çerçevesi (QF-EHEA): 2.Düzey
Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi Yaşam Boyu Öğrenme (EQF-LLL) : 7.Düzey