Kurucu'dan

Mezuniyet Koşulları

Elektrik, Elektronik ve Siber Sistemler tezli yüksek lisans programından başarı ile mezun olabilmek için öğrenciler toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az 7 ders almak, bu derslerden en az 3.0 ortalamayı tutturmak, ve tezlerini başarıyla tamamlamak zorundadırlar. Bunun dışında Lisansüstü Seminer ve Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Etik derslerini almaları ve tez çalışmaları sırasında Yüksek Lisans Tez dersine kaydolmaları gerekmektedir. Öğrenciler tez çalışmalarını tez danışmanlarının kontrol ve yönlendirmesi ile yaparlar. Tez hocasının, öğrenci programa girdikten en geç ikinci dönem başına kadar belirlenmiş olması gerekir.

Elektrik, Elektronik ve Siber Sistemler tezsiz yüksek lisans programından başarı ile mezun olabilmek için öğrenciler toplam 30 krediden az olmamak koşuluyla en az 10 ders almak, bu derslerden en az 3.0 ortalamayı tutturmak, ve projelerini başarıyla tamamlamak zorundadırlar. Bunun dışında Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Etik Lisansüstü Seminer ve Proje derslerini almaları gerekmektedir. Öğrenciler proje çalışmalarını proje danışmanlarının kontrol ve yönlendirmesi ile yaparlar.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İlgili formlar için tıklayınız.