Kurucu'dan
Yazdır

Doktora Programları

Doktora programı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısıyla irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşma yeteneği kazandırır. Öğrencinin bu yeteneğini, özgün ve yenilik içeren bir bilimsel tez çalışmasını tamamlayarak ortaya koyması gerekir. Söz konusu çalışmanın bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme veya bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.
Enstitümüzde Özel Hukuk, Kamu Hukuku, Sağlık Hukuku, Yönetim ve Strateji, Bankacılık ve Finans Doktora programları bulunmaktadır.