Kurucu'dan
Yazdır

Programın Amacı

Ülkemizin 2023 hedefleri enerji, nano teknoloji, siber güvenlik, büyük veri, haberleşme sistemleri, biyomedikal gibi stratejik alanlarda ilerleme göstermek ve bu alanlarda öncü bir rol üstlenmektir. Türkiye’nin bu alanlarda başarılı olabilmesi ve hedeflerine ulaşabilmesi için çok ciddi çalışmalar yapması ve bunları uluslararası alana aktarabilmesi gerekmektedir. Biz de sunduğumuz bu doktora programı ile birlikte Türkiye’nin bu vizyonuna katkı sağlamayı hedefliyoruz.Bu doktora programı sayesinde İstanbul Medipol Üniversitesi ve endüstri kuruluşları arasında ayrıca diğer üniversitelerle güçlü bir işbirliği kurmak ve ortak projeler geliştirmek amaçlanmaktadır. Hem Asya hem Avrupa kıtalarında yerleşkesi bulunan üniversitemiz konumu itibari ile de bu işbirliklerini geliştirecek imkâna sahiptir.