Kurucu'dan

Kazanılan Derece Ve Düzeyler

Doktora Derecesi
Avrupa Yükseköğretim Alanı için Yeterlilikler Çerçevesi (QF-EHEA): 3.Düzey
Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi Yaşam Boyu Öğrenme (EQF-LLL) : 8.Düzey