Kurucu'dan
Yazdır

Programın Amacı

Bu programın amacı, Anatomi alanındaki bağımsız çalışmaları ve gerektiğinde ilgili klinik anabilim dallarıyla işbirliği içinde multidisipiner çalışmaları bağımsız olarak planlayıp yürütebilen, sonuçları analiz edip yorumlayabilen, lisans ve lisansüstü seviyede öğrenci yetiştirebilecek bilgi, beceri ve donanıma sahip Anatomi bilim doktorlarını yetiştirmektir.