Kurucu'dan
Yazdır

Programın Amacı

Biyokimya doktora programının amacı; yüksek lisans yapmış veya lisansa dayalı eğitimle daha fazla kredi alarak biyokimya alanında uzmanlık düzeyinde eğitim kazanmış olan araştırıcıların bağımsız ve özgün bilimsel çalışmalar yapabilme, analitik düşünme, elde ettiği verileri bilimin ve insanlığın yararına kullanma becerilerine sahip araştırıcılar yetiştirmektir.

Biyokimya insan vücudunda sağlıkta ve hastalıkta gerçekleşen olayları analiz eden bir bilim alanıdır. İnsan yaşamını farklı boyutlarda tehdit eden hastalıkların anlaşılması ve tedavi edilmesi için bilim ve teknoljiyi hızlı anlayacak ve uygulayacak bireyler yetiştirmek biyokimya doktora programının amacıdır. Doktora eğitimi alan öğrencilerimiz kısaca özetlediğimiz bu bilgiler ve uygulamaların içinde olacaklardır. Mezunlar biyokimya alanında çağın gereklerini bilimsel ve teknolojik düzeyde yakalayan analitik düşünme yetkisini kazanan, problem çözen, proje planlaması yapan ve uygulayan, edindiği formasyon ve bilgi birikimiyle dünyanın her yerinde yürütülen çalışmalara özgün katkılar sağlayabilecek düzeyde araştırıcı yetiştirilmesi bu programın başlıca amacıdır.