Kurucu'dan
Yazdır

Mezuniyet Koşulları

Programda öngörülen tüm dersleri, uygulamaları ve tez çalışmasını başarı ile tamamlayan en az 180-240 AKTS kredisi almış olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır.