Kurucu'dan
Yazdır

Kazanılan Derece Ve Düzeyler

Önlisans Derecesi
Avrupa Yükseköğretim Alanı için Yeterlilikler Çerçevesi (QF-EHEA): Kısa Düzey
Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi Yaşam Boyu Öğrenme (EQF-LLL): 5.Düzey