Kurucu'dan
Yazdır

Mezuniyet Koşulları

Programda öngörülen tüm dersleri, başarı ile tamamlayan ve toplam en az 120 AKTS kredisi almış olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır. Mezuniyet başarı derecesi genel ağırlıklı puan ortalaması ile belirlenir.