Kurucu'dan
Yazdır

İş İmkanları

Bu programdan mezun olan öğrenciye ön lisans diploması ve “Diyaliz Teknikeri” unvanı verilir. Resmi ya da özel sağlık kuruluşlarında bulunan hemodiyaliz ve periton diyalizi ünitelerinde uzman doktor gözetiminde mesleklerini icra edebilmektedirler.