Kurucu'dan
Yazdır

Sosyal Hizmet

Sosyal hizmet uzmanı ekonomik, sosyal ve kültürel yönden sıkıntı içinde bulunan kişi, grup ve topluluklara sorunlarını tanıyıp çözümlemelerinde sahip oldukları olanakları kullanma ve çevredeki olanakları araştırma ve yararlanma konusunda yardımcı olan kişidir.

Bölüm olarak amacımız,

- İnsan hakları ve sosyal adalet ilkelerini temel alan,
- Etik duyarlılığa sahip, içinde yaşadığı toplumu tanıyan, bilimsel gelişmelere duyarlı ve açık,
- Mesleki konularda ilkeli, toplumdaki dezavantajlı gruplardan yana taraf olan,
- Müracaatçının sosyal işlevselliklerini artıracak beceriye sahip,
- Mesleki görüşme ve raporlama becerisi olan,
- Toplumsal kaynakları araştıran, öğrenen ve bunu müracaatçı yararına kullanan,
- Disiplinler arası çalışmalarda etkin, sosyal değişimi etkileyen, sosyal politika üreten sosyal hizmet uzmanları yetiştirmektir.