Kurucu'dan
Yazdır

Programın Amacı

Hizmet, eğitim, araştırma ve mesleki gelişim konusunda doğru model oluşturan, etik prensiplere bağlı, ergoterapi mesleğine özgü değerlendirme yaparak, planlayıp, uygulayan Ergoterapistleri yetiştirmektir.