Kurucu'dan
Yazdır

Mezuniyet Koşulları

AKTS; Avrupa Kredi Transfer Sistemi, 1 ve 6 arasında değişen, ders ünitelerini tamamlanması için öğrenciye düşen iş yükünü ifade etmektedir. Öğrencilerin bir yarıyılda en az 30 AKTS almaları zorunludur. Meslek Yüksekokulundan mezun olabilme koşulu ise en az 120 AKTS yi başarılı bir şekilde tamamlamaktır. Genel bir tanımla AKTS, öğrencinin ilgili ders için bir yarıyıl boyunca harcaması gereken süredir. 1 AKTS 25-30 saatlik iş yükünü temsil etmektedir. Örneğin bir alan dersinin AKTS’sinin 5 olması durumunda öğrenci iş yükü 125 – 150 saat olmaktadır. Bu durumda bu ders için öğrenci iş yükünün dağılımı şu şekilde olabilecektir;
- 32 saat dersle ilgili pratik çalışmalar,
- 22 saat dersle ilgili seminerler,
- 38 saat alan çalışması,
- 25 saat bireysel çalışma,
- 13 saat sınav + ödev.