Kurucu'dan
Yazdır

İş İmkanları

Mimarlık Bölümümüzün İngilizce ve Türkçe programları, ABD’nin meslekle ilgili eşdeğerliğini ölçen NAAB ve AIA (Amerikan Mimarlar Birliği) kriterlerine uygun olarak hazırlanmıştır. Bu sayede mezunlarımız mesleki ve akademik kariyerlerini uluslararası arenada yürütebileceklerdir. 1’inci sınıftan öğrencileri sektör paydaşları ile buluşturmayı hedefleyen programda, geniş staj imkanları bulunmaktadır.

Mesleğin ilgi alanının çok geniş bir yelpazeyi kapsaması nedeni ile mimarlık okullarından mezun olanların, gerek kamu sektörü, gerekse özel sektörde birbirinden çok farklı alanlarda (tasarım, uygulama, proje yöneticisi, sözleşme yöneticisi vb.) çalışabildikleri gözlemlenmektedir. Program, mimarlık mesleğinin uygulama alanlarına ait bu yelpazeye hazır mezunlar yetiştirmekte ve onları mesleki kariyerlerine hazırlamak için sektörün ileri gelen firmaları ile buluşturmayı hedeflemektedir.