Kurucu'dan
Yazdır

İş İmkanları

PDR mezunları görev yaptıkları yerlere göre çeşitli ünvanlar alırlar. Buna göre eğitim alanında çalışanlar “Rehber Öğretmen ya da Psikolojik Danışman”; adliyelerde görev yapanlar “Pedagog”; diğer hizmet alanlarında çalışanlar ise “Psikolojik Danışman” ünvanıyla görevlerini icra ederler.

Bunun yanı sıra PDR mezunları, Klinik Psikoloji alanında yüksek lisans yaptıklarında “Klinik Psikolog” ünvanı alabilmektedirler. Gerekli koşulları (mesleki eğitim ve sınavları başarıyla geçmeleri gibi) yerine getirdikleri takdirde ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı resmi ya da özel aile danışma merkezlerinde “Aile Danışmanı” ünvanıyla çalışabilmektedirler.

Mezunlarımız, Milli Eğitim Bakanlığı’ na (MEB) bağlı ilkokul, ortaokul ve liseler, özel okullar, özel kreşler ve anaokulları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı askeri okullar, Rehberlik Araştırma Merkezleri, özel hastaneler (Klinik Psikolog ünvanı alındığı takdirde çalışma yetkisi söz konusudur), sosyal yardım hizmeti sunan bazı kurum ve kuruluşlar (Aile Danışma Merkezleri, Sosyal Hizmet Merkezleri gibi), Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde yer alan Rehberlik ve Danışma Merkezleri, Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Bürosu, adliyelerde (çocuk mahkemeleri veya aile mahkemelerinde), üniversitelerin psikolojik danışma merkezleri, özel psikolojik danışma merkezleri ve üniversitelerin akademik kadrolarında çalışma hakkına sahiptirler.