Kurucu'dan
Yazdır

Programın Amacı

Öğrencilere, profesyonel meslek hayatıyla ilgili temel bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.