Kurucu'dan
Yazdır

Programın Amacı

Öğrencilerin, ekonomi ve finans alanında teorik ve pratik bilgilerle donanmasını, güçlü çözümleme yeteneğine sahip olmasını ve bağımsız düşünmesini sağlamaktır.