Kurucu'dan
Yazdır

Programın Amacı

İleri ebelik temel bilgi ve becerisine sahip, yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, ebelik mesleğinin gelişimine katkıda bulunacak, akdemisyen ve uzman ebeler yetiştirmek programımızın amacıdır.