Kurucu'dan
Yazdır

Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans Programı

FİZYOTERAPİ ve REHABİLİTASYON YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, ortopedik rehabilitasyon, nörolojik rehabilitasyon, kardiyopulmoner rehabilitasyon, geriatrik rehabilitasyon, pediatrik rehabilitasyon, sporcu sağlığı, onkolojik rehabilitasyon, protez-ortez ve rehabilitasyonu, sağlıklı, çocuk, genç yetişkin yaşlı kişilere egzersiz uygulamaları gibi farklı alanları kapsayan bir bilimdir. Teknolojik ve bilimsel gelişmeler fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında yaşam boyu öğrenme ilkesini gündeme getirmekte ve fizyoterapistlerin belirli bir alanda mesleklerine özgü özel değerlendirme ve uygulama yöntemlerini kullanarak ve bilgilerini arttırarak çalışmalarını zorunlu kılmaktadır. Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda birincil amaç ağrıyı gidermek, kişilerin hareketliliğini ve yaşam kalitesini arttırmaktır. Bu görüşle bilimsel temellere dayalı fiziksel, psikolojik, sosyal, çevresel ve toplumsal yaklaşımı içeren rehabilitasyon çalışmalarını uygulayan uzmanlaşmış fizyoterapistler yetiştirmek Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans Programının ilkesidir. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans Programı genel ve özel fizyoterapi ve rehabilitasyon alanına yönelik dersleri kapsamaktadır

Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Z. Candan Algun
II. Yıl

Güz ve Bahar Dönemi: Tez çalışması

Ders İçerikleri:
Fizyoterapi Semineri I: Güncel literatür araştırması yapılarak farklı vestibüler rehabilitasyon uygulamaları gözden geçirilecektir.
Dersin kredisi: 2
Klinik Fizyoterapi I: Kas iskelet sistemi problemlerinde biyomekanik yaklaşımlar, klinik fizyoterapi uygulamaları, fizyoterapide özel konular işlenecektir.
Dersin kredisi: 3
Fizyoterapide Ölçme Değerlendirme: Kas iskelet sisteminin fizyoterapi açısından ölçme ve değerlendirme yöntemleri incelenecek ve tartışılacaktır.
Dersin kredisi: 3
Manipülatif Fizyoterapi: Alt ve üst ekstremite ile vertebral kolonun farklı manipülasyon teknikleri karşılaştırılarak incelenecektir.
Dersin kredisi: 3
Koruyucu Fizyoterapi: Sağlıklı kişilerde, hasta ve farklı yaş gruplarında koruyucu fizyoterapi değerlendirme ve izleme yaklaşımları incelenecektir.
Dersin kredisi: 2
Romatizmal Hastalıklarda Fizyoterapi: Romatizmal hastalıklarda güncel tedavi yaklaşımları, fizyoterapi rehabilitasyon değerlendirme yöntemleri ve tedavi programları tartışılacaktır.
Dersin kredisi: 2
Hareket Bilimi ve Analizi: Lokomotor hareketi gerçekleştiren kas, kemik, eklem, bağ ve tendonların yapı ve mekaniği, patolojik değişiklikleri değerlendirilecektir.
Dersin kredisi: 3
Ortez: Ortez teknolojisinde son gelişmeler ve rehabilitasyon yaklaşımları değerlendirilecektir.
Dersin kredisi: 2
Seminer: Fizyoterapi rehabilitasyon alanındaki son gelişmelerle ilgili literatür tartışılacaktır.
Fizyoterapi Semineri II: Fizyoterapide özel konularda problemlerin çözümü, eğitim ve araştırma yöntemleri tartışılacaktır.
Dersin kredisi: 2
Klinik Fizyoterapi II: Vücut bölgelerine göre egzersiz ve fonksiyonel aktiviteler değerlendirilecektir.
Dersin kredisi: 3
Geriatrik Fizyoterapi: Sağlıklı ve hasta yaşlılarda fizyoterapi rehabilitasyon yöntemleri değerlendirilecektir.
Dersin kredisi: 2

Kardiyo-Pulmoner Fizyoterapi: Kardiyopulmoner rehabilitasyon konusunda bilimsel değerlendirme yöntemleri ve güncel fizyoterapi yaklaşımları incelenecektir.
Dersin kredisi: 2
Nörolojik Fizyoterapi: Nörolojik rehabilitasyon alanında güncel klinik ve bilimsel gelişmeler değerlendirilecektir.
Dersin kredisi: 2
Kanıta Dayalı Fizyoterapi: Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında kanıta dayalı çalışmaların önemi ve güncel literatür tartışılacaktır.
Dersin kredisi: 3
Onkolojik Fizyoterapi: Onkolojik fizyoterapi yaklaşımları, hasta değerlendirme ve izlem yöntemleri incelenecektir.
Dersin kredisi: 2
Protez: Üst ve alt ekstremite protezlerinin son uygulamaları ve rehabilitasyon programları değerlendirilecektir.
Dersin kredisi: 2