Kurucu'dan
Yazdır

Kazanılan Derece Ve Düzeyler

Lisans Derecesi
Avrupa Yükseköğretim Alanı için Yeterlilikler Çerçevesi (QF-EHEA): 1.Düzey
Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi Yaşam Boyu Öğrenme (EQF-LLL) : 6.Düzey