Kurucu'dan
Yazdır

Mezuniyet Koşulları

*Programda öngörülen tüm ilgili dersleri, uygulamaları ve tezi başarı ile tamamlayarak en az 120 AKTS kredisi almış olan öğrenciler ise tezli yüksek lisans diplomasını almaya hak kazanır.