Kurucu'dan
Yazdır

Ölçme Ve Değerlendirme

Sinirbilim yüksek lisans programında ölçme ve değerlendirme için; tüm sınav sonuçları ve yarıyıl içi çalışmaları göz önünde tutulur. Sınavların şekline, ağırlıklarına ve notlara, ilgili öğretim elemanı karar verir. Sunum, proje sunumu, laboratuvar çalışması, sözlü veya yazılı sınav yapılabilir.
Ders başarı notları, enstitü tarafından ilân edildikten sonra kesinleşir. Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için, o dersten başarı notu olarak yüksek lisans programında en az 2,0 alması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu dersleri tekrarlamak veya Enstitü Yönetim Kurulunca bunlara eşdeğer kabul edilen dersleri almak zorundadır.