Kurucu'dan
Yazdır

Mezuniyet Koşulları

*Programda öngörülen tüm ilgili dersleri, uygulamaları ve  bitirme projesini başarı ile tamamlayarak en az 90 AKTS kredisi almış olan öğrenciler tezsiz yüksek lisans diplomasını,

*Programda öngörülen tüm ilgili dersleri, uygulamaları ve tezi başarı ile tamamlayarak en az 120 AKTS kredisi almış olan öğrenciler ise tezli yüksek lisans diplomasını almaya hak kazanır.